Ključna beseda: Zavarovalnice

NLB in Zavarovalnica Triglav še vedno najbolj priljubljena

2016_06_1sPo všečnosti bank še vedno precej izstopa NLB (25 odstotkov). Slednji je všečnost sicer precej upadla v letu 2011, rahel upad se še vedno nadaljuje, a kljub temu ostaja daleč pred ostalimi bankami. V letošnjem letu se ji je najbolj približala Delavska Hranilnica (15 odstotkov), ki ji všečnost precej narašča že vse od leta 2013, v letošnjem letu pa je narasla še bolj izrazito. Pozitiven trend bi se lahko v prihodnje ustavil na račun negotovosti glede (pre)hitre rasti te banke in s tem povezanih vprašanj stabilnosti. več

Objavljeno v Finance | Ključne besede: , , | Pustite komentar

Komu zaupamo? Najbolj zaupamo gasilcem in šolam, najmanj pa državnemu zboru, vladi ter medijem

Marca letos smo izvedli raziskavo, v kateri smo merili zaupanje v 14 različnih institucij. V njej je sodelovalo 1008 članov našega panela askGfK, v starosti od 18 do 65 let, ki predstavljajo reprezentativen vzorec slovenske populacije (po starosti, spolu, regiji in tipu naselja). Želeli smo ugotoviti in primerjati razlike, ki so nastale v treh letih od zadnje raziskavea to temo, saj smo predvidevali, da je glede na število negativnih informacij, ki jih dnevno slišimo več

Objavljeno v Finance, Trgovina in potrošnja, Življenjski stili | Ključne besede: , , , | Pustite komentar

Pregled bančnega in zavarovalniškega trga –
NLB in Zavarovalnica Triglav najbolj priljubljeni

2015_07_2s

V GfK že več kot 15 let izvajamo raziskavi GfK Bančni monitor (FI – Financial Intelligence) in GfK Zavarovalniški monitor (IMDS). Obe raziskavi vsakoletno doživita nekaj dopolnitev, osnovne kazalce pa ohranjamo nespremenjene, kar nam omogoča dolgoletne primerjave. Podrobnejši podatki so na voljo naročnikom, del rezultatov pa predstavljamo v nadaljevanju. več

Objavljeno v Finance | Ključne besede: , , | Pustite komentar

IMDS

2015_06_2sV Sloveniji ima več kot 40 odstotkov gospodinjstev kasko zavarovanje, v CEE regiji pa eno od 14.

V GfK v okviru raziskav FMDS in IMDS (GfK Financial Intelligence) že več kot 30 let spremljamo bančne in zavarovalniške storitve v CEE regiji. Tako spremljamo razvoj blagovnih znamk ponudnikov storitev in njihovo pozicijo na trgu ter trende uporabe finančnih storitev oz. produktov. Tokrat smo analizirali trg avtomobilskih zavarovanj v CEE regiji (primerjava rezultatov iz 2014). več

Objavljeno v Finance | Ključne besede: , | Pustite komentar

Tehnologija v zavarovalništvu

2015_04_3sTehnologija igra pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju potrošnikov. Internet in predvsem t.i. Internet stvari (angl. Internet of Things oz. IoT) omogočata nove možnosti, ki lahko močno vplivata na zavarovalništvo.

Internet of Things nima jasne definicije, saj obstaja veliko različnih interpretacij koncepta. več

Objavljeno v Digitalni trendi, Finance | Ključne besede: , , , | Pustite komentar

Pregled bančnega in zavarovalniškega trga

Najraje imamo NLB in Zavarovalnico Triglav

2014_07_4sV GfK že 15 let izvajamo raziskavo GfK Bančni monitor (FI – Financial Intelligence), 14. izvedbo pa je dočakal GfK Zavarovalniški monitor (IMDS). V tem času sta obe raziskavi doživeli kar nekaj dopolnitev, osnovni kazalci pa ostajajo nespremenjeni, kar nam omogoča dolgoletne primerjave. več

Objavljeno v Finance | Ključne besede: , | Pustite komentar