Uporaba pametnih telefonov iz leta v leto narašča

2016_11_2sV današnjih časih se tehnologija zelo razvija. Lahko bi rekli, da je vsak dan nekaj novega na naših trgih. Zaradi vse te tehnologije pa ljudje postajamo tudi vse bolj povezani med seboj. Današnji pametni mobilni telefoni postajajo bolj in bolj napredni, vsej zmogljivejši. Prav tako obstaja vse več različnih aplikacij, ki lahko uporabnikom močno olajšajo življenje in zaradi katerih ljudje vse pogosteje uporabljajo pametne telefone.

1.000 članov našega spletnega panela askGfK, starih med 18 in 65 let, smo vprašali, kakšen mobilni telefon uporabljajo. Zastavili smo jim vprašanje, ali uporabljajo pametni telefon ali telefon, ki omogoča samo osnovne funkcije, kot so klicanje in pošiljanje sporočil.

Približno eno leto nazaj smo prav tako v raziskavi respondente že spraševali glede uporabe pametnih telefonov. Takrat smo jim zastavili vprašanje »Ali imate v lasti pametni telefon?«, ki je sicer nekoliko drugače oblikovano, a se nanaša na enako vsebino. V starostnem razponu od 18 do 65 let pa je bilo 954 respondentov, kar je nekoliko manj kot letos.

Lanska raziskava je pokazala, da jih 82 % uporablja pametne telefone, ostalih 18 % pa telefone, ki omogočajo le osnovne funkcije, oziroma telefona sploh ne uporabljajo. Letošnji rezultati pa so pokazali, da jih med vsemi, ki so odgovorili na to vprašanje, 87 % uporablja pametne telefone. Čeprav je bilo lani nekoliko manj respondentov v starostnem razponu od 18 do 65 let, se vseeno lahko opazi trend vse pogostejše uporabe pametnih telefonov.

Slika 1: Ali imate v lasti pametni telefon?

2016_11_2.1

Vir: GfK Slovenija, CAWI (n=954, september 2015; n=1000, oktober 2016)

Med osebami, starimi od 18 do 24 let, skoraj vsi (97,3 %) uporabljajo pametne telefone, zelo podobni rezultati so tudi pri osebah, starih med 25 in 34 let. Le majhen odstotek oseb mlajših od 34 let uporablja telefone, ki omogočajo samo osnovne funkcije, kar pomeni, da so pametni telefoni zelo priljubljeni med mladimi. Med anketiranci, starejšimi od 55 let, pa jih nekaj več kot četrtina (27 %) uporablja mobilne telefone, ki omogočajo samo osnovne funkcije.

V primerjavi z letošnjimi rezultati pa je bilo lani med respondenti, starimi od 18 do 24 let, 94,6 % takih, ki uporabljajo pametne telefone. Enak rezultat je bil tudi pri osebah, starih med 25 in 34 let. Pri starejših od 55 let pa jih je lani tretjina uporabljala telefone, ki omogočajo samo osnovne funkcije.

Slika 2: Uporaba pametnega telefona po starostnih skupinah

2016_11_2.2

Vir: GfK Slovenija, CAWI (n=954, september 2015; n=1000, oktober 2016)

Glede na to, da je bilo v letošnji raziskavi pri posamezni starostni kategoriji približno enako število respondentov kot lani, lahko brez zadržkov rečemo, da se opazi trend vse pogostejše uporabe pametnih telefonov pri vseh starostnih skupinah.

Če rezultate letošnje raziskave primerjamo med seboj glede na starost, vidimo, da mlajši od 34 let veliko bolj uporabljajo pametne telefone v primerjavi s starejšimi osebami. Starejši od 55 let pa veliko bolj kot mlajši uporabljajo telefone, ki omogočajo samo osnovne funkcije.

Zanimiv je tudi podatek, da jih med tistimi, ki se izobražujejo, kar 97,2 % uporablja pametne telefone. To seveda lahko pojasnimo s tem, da med te osebe štejemo predvsem učence, dijake ter študente – torej mlajše osebe, ki si želijo vedno biti v stiku s prijatelji oziroma kolegi, prav tako pa lahko s pametnim telefonom dostopajo do interneta, s katerim si pomagajo pri izobraževanju.

Članek je bil objavljen v kategoriji Digitalni trendi. | Ključne besede: , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *