Uživaj življenje danes ali poskrbi za jutri

2016_08_1sSlovenci smo nekoliko bolj naklonjeni varčevanju in investiranju kot pa zapravljanju. Spletna raziskava je pokazala, da 11% Slovencev želi uživati danes in sploh ne razmišlja o prihodnosti, 18% pa se jih izogiba trenutni potrošnji in se predvsem posveča varčevanju in investiranju za prihodnje potrebe. Če upoštevamo še tiste, ki se ne nagibajo tako izrazito k obema skrajnostma, je 36% v večji meri naklonjenih takojšnji potrošnji, 41% pa varčevanju.

Anketiranci so odgovor podali na 5-stopenjski lestvici, ocenjevali pa so strinjanje s trditvijo »Želim uživati v življenju danes, z varčevanjem in investiranjem pa se bom obremenjeval kasneje.«

Slika 1: Naklonjenost uživanju danes namesto varčevanju in investiranju

2016_08_1.1Vir: spletna raziskava na panelu GfK (2016, n=1.605)

Slovenci raje varčujemo

Slovenci se od drugih držav razlikujemo po nekoliko večjem deležu oseb, ki so izrazito naklonjene varčevanju. Poleg tega je v Sloveniji manjši delež oseb, ki se vidijo nekje med trenutno potrošnjo in varčevanjem – ki ne preferirajo niti takojšnje potrošnje niti varčevanja.

Slika 2: Primerjava z drugimi državami

2016_08_1.2

Vir: mednarodna spletna raziskava GfK (2015, n=27.000) in spletna raziskava na panelu GfK (2016, n=1.605)

Ženske za takojšnjo potrošnjo

Naklonjenost varčevanju oz takojšnji potrošnji se razlikuje glede na spol: moški smo nekoliko bolj naklonjeni varčevanju (44% moških je vsaj deloma bolj naklonjenih varčevanju, pri ženskah je takšnih 39%). Takojšnja potrošnja je sodeč po rezultatih bližje ženskam, saj jih je 38% vsaj deloma bolj naklonjenih takojšnji potrošnji (pri moških je takšnih 34%). Kljub temu pa je med moškimi več tistih, ki želijo le uživati danes in sploh ne razmišljajo o prihodnosti (12%, pri ženskah 10%). Če gledamo povprečje drugih držav, je slika nekoliko drugačna, saj so drugje ženske malenkost bolj naklonjene varčevanju.

Slika 3: Razlike glede na spol

2016_08_1.3

Vir: spletna raziskava na panelu GfK (2016, n=1.605)

Raziskavo smo izvajali na spletu, tako so rezultati vezani na on-line populacijo. V mednarodni raziskavi je sodelovalo več kot 27.000 oseb iz 22 držav, v slovenski raziskavi pa več kot 1.600 oseb, ki so člani panela AskGfK. Struktura vzorca je bila v vseh državah reprezentativna na nivoju države.

 

Članek je bil objavljen v kategoriji Finance, Življenjski stili. | Ključne besede: , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *