Simboli na živilih kot orodje za označevanje živil z ugodno prehransko sestavo

2016_7_1sV Sloveniji ima skoraj petina odraslih in otrok (11-15 let) prekomerno telesno maso. Te osebe so zaradi tega tudi bolj izpostavljene tveganju za pojav nenalezljivih bolezni. Zdrave prehranske navade so ključnega pomena pri preprečevanju tovrstnih bolezni, vendar imajo potrošniki velikokrat težave pri upoštevanju prehranskih priporočil. Pri tem lahko potrošnikom pomagajo tudi z označbe na živilih, ki pa so pogosto zapletene za razumevanje. To lahko olajšajo simboli na živilih, ki kompleksne informacije o hranilni sestavi izdelka prikažejo na lažje razumljiv način. Običajno morajo živila, označena s takšnimi simboli, ustrezati določenim pogojem, npr. da vsebujejo manj soli, sladkorja, maščob, ali pa npr. več prehranske vlaknine, pri čemer so kriteriji med različnimi simboli lahko zelo različni.

Lajšanje izbora živil s prehransko ugodno sestavo in možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil sta predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje do leta 2025. V okviru tega se je začel izvajati raziskovalni projekt »Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil«, ki naslavlja izzive, ki jih je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, ki bo po eni strani potrošnikom omogočilo lažjo izbiro zdravju koristnih živil, po drugi strani pa spodbujalo proizvajalce živil k reformulaciji živil in posledično vplivalo na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir. Projekt vodi Inštitut za nutricionistiko, pri njem pa sodeluje še Univerza v Ljubljani, financirata pa ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ).

Pomemben del raziskovalnih vprašanj projekta je povezan z razumevanjem potrošnika in njegovih preferenc. Razumevanje neverbalnih simbolov zahteva minimalen kognitiven napor, saj lahko tovrstne označbe prikažejo kompleksne prehranske informacije v preprostejši in razumljivejši obliki. V zadnjih nekaj letih se je pojavilo kar nekaj novih simbolov, ki se uporabljajo na označbah živil. V večini primerov gre za preproste simbole, ki označujejo živilo s prehransko ugodnejšo sestavo. Poznavanje različnih simbolov in asociacije v povezavi z najbolj uveljavljenim takšnim simbolom v Sloveniji smo raziskovali tudi z neposrednim vključevanjem potrošnikov. Raziskava je bila izvedena na 1050 anketirancih, od katerih jih je bila polovica vključenih z uporabo potrošniškega panela GfK Slovenija, druga polovica pa z uporabo socialnih omrežij. Najbolj uveljavljeni simbol je prepoznal velik del anketirancev (77 %), pri čemer je bil simbol najmanj prepoznaven med mladimi. S pomočjo vrednotenja asociacij smo pridobili tudi bolj podroben vpogled, s čim potrošniki povezujejo simbol. Izkazalo se je, da skoraj tri četrtine potrošnikov simbol povezuje z zdravjem in zdravim življenjskim slogom.

Slika1 : Primeri simbolov, ki se v Evropi uporabljajo za označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo

2016_7_1.1

Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju nacionalne sheme prostovoljnega označevanja živil. Podrobnejši rezultati bodo objavljeni v obliki znanstvenega članka, napredek na projektu pa lahko spremljate tudi na spletni strani http://www.nutris.org/novice/241.

Članek je bil objavljen v kategoriji Trgovina in potrošnja. | Ključne besede: , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *